پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست از بس که گره زد به گِره ، حوصله ها را...!

شبیه موجا که به صخره میخورن!

برمیگردن! اما بازم جلو میرن و میزنن به دل صخره و بازم برمیگردن! 


دقیقا همچین حسی دارم! 
*عنوان از محمدعلی بهمنى


[ چهارشنبه 15 فروردین 1397 ] [ 02:56 ] [ nesa.banoo ]