پسرای بد!

خدا وکیلی من با دوتا دیوونه طرفم! 

میگم چرا خبری ازشون نیس،نگو مریض بودن نا نداشتن تکون بخورن! 


عجب بچه های بدی شدن اینا! 

من گفتم بنا به دلایلی این روزا بهشون پیام ندم نتیجه اش شده دوتا ویروس! که اگه خودم نمیپرسیدم چیزی نمیگفتن! 


[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 23:59 ] [ nesa.banoo ]