بیدار مانده ام که تو را مثنوی کنم آسوده تَر بخواب ، عزیزِ دلی هنوز

هاله زنگ زده بود.... 

وای که دلم براش یه ذره شده بود... *عنوان از حسنا محمد زاده 
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 20:40 ] [ nesa.banoo ]